HOTEL BELVALKAR FOOD'S KUDAL, SINDHUDURG

Publish Date: 27-02-2013 14:43:47 | Contact name: Shraddha Belvalkar | Location: Kudal | Place: Kudal, Maharashtra, India | 5250 times displayed | Comments |

HOTEL BELVALKAR FOOD'S KUDAL, SINDHUDURG
हॉटेल बेलवलकर फुडस्


चहा-फराळ, शाकाहारी / मांसाहारी जेवणाची उत्तम सोय.
पार्टी ऑर्डर व पार्सेलची सुविधा उपलब्ध.

पत्ता : X - 72, रेल्वेपुलाजवळ, एम. आय. डी. सी., कुडाळ

प्रोप्रा. सौ. श्रद्धा बेलवलकर
मो. ९४२२३८१२६०


Contact Shraddha Belvalkar: HOTEL BELVALKAR FOOD'S KUDAL, SINDHUDURG

Phone: 9422381260

*

*

*Send me an email with links to manage my Ad